Skrivutmaningapril #21 - gestalta känslan av trä

I samma stund som handen vidrörde sitt mål, slöt hon ögonen. Någon - fast hon kom inte ihåg vem - hade sagt att upplevelsen blev starkare om man gjorde så.
 
 
Det första som slog henne var skrovligheten. Därefter alla djupa fåror som löpte lodrätt. Till sist det lilla och knappt märkbara mjuka, som försökte dölja det skrovliga. Eller var det snarare fårorna som skulle döljas?
 
När hon åter öppnade ögonen, log hon. Personen hade haft rätt. Upplevelsen hade blivit starkare.
gestaltning - skrivutmaning - skrivutmaningapril