Skrivutmaningapril #22 - gestalta något busigt

Med intensiv blick stirrade hon på vattenglaset en stund. Därefter vände hon blicken mot sin mamma, som satt i soffan och läste. Mamman hade upprepade gånger sagt "nej" och en mängd andra varianter med det budskapet. Hon visste vad "nej" betydde, fast hur kul var det att aldrig få testa på saker och ting?

Flickan hostade till, utan att ta blicken från sin mamma. Ingen reaktion.

Återigen tittade hon på det vattenfyllda glaset och ett ögonblick senare växte ett leende fram på hennes läppar. Nästa gång hon såg på sin mamma, glittrade det i flickans ögon.

Målmedvetet placerade hon sin högra hand en bit ovanför glaset och lät pekfingret peka ned mot det. Fortfarande reagerade inte hennes mamma, som hade näsan djupt ned i boken.
 
 
 
Flickan skrattade till och inväntade reaktionen. Nyfiket såg mamman upp från boken och i samma stund som hon såg vad flickan hade för sig, hördes ett bestämt "nej".

Fortfarande utan att ta blicken från sin mamma, lät flickan fingret fortsätta ned mot glaset - under tiden som hennes mamma försökte få henne att sluta, genom att upprepa "nej" och andra ord med liknande innebörd.

Leendet hos flickan växte i takt med att fingret närmade sig glaset.

När mamman slutligen tog upp henne i famnen, skrattade flickan som om hon aldrig hade skrattat förr. Det här var kul!
gestaltning - skrivutmaning - skrivutmaningapril