Att vilja, men inte kunna

Tänk dig att du befinner sig på en plats där inspiration till att skriva flödar. För varje ögonblick fylls du mer och mer av viljan att skriva, men samtidigt känner du att du inte kan. Om du hade fått ett papper framför dig skulle du inte ha kunnat få ned ett enda ord på det.
 
Vid sådana tillfällen blir man minst sagt frustrerad. För mig innebär skrivandet någon form av mental befrielse och att då inte kunna förmedla när man verkligen vill är jobbigt. Och ju mer min skrivförmåga är blockerad, desto mer försöker min hjärna att pressa fram orden. Dock utan framgång.
 
Hur brukar du lösa sådana här situationer?